Училищна общност

EasyDNNBlockBuilder

Училищна общност

Училище Дени Дидрò е общност, в която се учим един от друг чрез всеотдайност и вдъхновение. Стремим се да отговорим на нуждите на всеки един ученик, като стимулираме от най-ранна възраст самостоятелност, отговорност, изследователски дух, желание за учене, съпричастност и толерантност.

Учители

Учителите в Училище Дени Дидрò са уверени и имат богат опит в работата с деца. Те предават на децата своя ентусиазъм и любопитство да изследват света и ги въодушевяват за нови знания и открития. Правят ученето забавно, интересно и полезно, съобразявайки се с индивидуалността на децата. Управляват процеса на учене, следят за прогреса на всеки ученик и носят отговорност за постигнатите резултати.

Ученици

Основният фокус на Училище Дени Дидрò е развитието на детето и неговите интереси и способности. Стремежът ни е всеки млад човек, който излиза от Училище Дени Дидрò, да бъде самостоятелен, способен и състрадателен, за да се справя успешно с последващите житейски отговорности и предизвикателства с грижа и уважение към себе си и другите. Тези качества се възпитават и насърчават от нас, като учениците придобиват умение за отговорно управление на своето обучение и допринасят с идеи и предложения.

Родители

Родителите на учениците на Училище Дени Дидрò имат различен произход и професионална реализация, но всички те споделят една основна ценност – тази на семейството като най-важното ядро за възпитание в грижа, обич, усърдие и съпричастност. Те имат възможност да се включат активно в училищната общност и могат да работят заедно за най-доброто развитие на децата си.

 

Общуване и обратна връзка

Контактът с родителите и обратната връзка са изключително важни за Училище Дени Дидрò. Насърчаваме споделянето на идеи, мнения и препоръки от страна на родителите.

Общуването с родителите е напълно прозрачно и се осъществява непрекъснато в лични срещи или писмено чрез електронната платформа на училището. В платформата родителите получават информация за учебната програма, часове до края на годината, годишен календар и регулярна информация за напредъка на ученика.

В индивидуални срещи по желание на родителя или по преценка на учителя родителите получават детайлна информация за развитието на своето дете. Родителите могат да насрочат срещата лично или онлайн.

Месеци на отворени врати се организират два пъти в годината – през месец ноември и месец март. Това е възможност родителите да придобият представа за естественото протичане на един учебен час, за училищния живот, за работата на учителя и цялостното отношение на ученика към учебния процес.

Училище за родители се провежда четири пъти в годината. Целта е да помогнем на родителите при възпитанието на децата чрез обсъждане на актуални въпроси и проблеми, свързани с детското развитие.