Училище Дени Дидро

EasyDNNBlockBuilder

slider-hero-4

Подкрепяща среда за интереси и талант

Съвременно училище сред природата

slider-hero-1
slider-hero-2

Прогресивен подход към образованието

slider-hero-4

Подкрепяща среда за интереси и талант

Нашата философия 

е основана на разбирането за общност, в която се учим един от друг чрез всеотдайност и вдъхновение. Стремим се да отговорим на нуждите на всеки един ученик, като стимулираме от най-ранна възраст самостоятелност, отговорност, изследователски дух и желание за учене. Развиваме чувство на съпричастност и толерантност към другите, като насърчаваме участие на децата в благотворителни инициативи в училищната и социална общност.

научете повече
  • Различни методи на преподаване

  • Спорт, изкуства и интерактивно обучение

  • Екологична сграда като инструмент за преподаване

  • Отдадени учители с лично отношение

why us?
taking care of earth

Опазването на околната среда

е част от визията на училище Дени Дидрò. Средата, в която израстват децата, е определяща за възпитанието им като устойчиво мислещи, екологично съзнателни хора. Училището е разположено на шест хиляди кв.м в екологично чист район на град Банкя. При изграждането са използвани само естествени материали, а озонираща система намалява отделянето на въглеродни емисии. Поливната система работи със събрана дъждовна вода, а в сухите месеци - със сондажна.

Среда за развитие