Нашата идентичност

EasyDNNBlockBuilder

Нашата идентичност

Нашата визия е за съвременно училище сред природата, водени от обичта към детето и вярата, че то се ражда с естествен порив да открива и изследва заобикалящия го свят. Стремим се да утвърдим нов модел на образование, който се фокусира върху индивидуалността и цялостното развитие на личността, напътстванo и подкрепяно от учители – ментори.

Нашата мисия е да осигурим разнообразна, спокойна и творческа атмосфера, в която децата имат свободата да се обогатяват с нови знания и умения, да откриват и развиват своите интереси и таланти, да растат с уважение и грижа за себе си, хората и природата. Желанието ни е учениците да посещават училището с радост в очакване на нови преживявания и преодоляване на предизвикателства.

В Училище Дени Дидрò се ръководим от принципите на:

  • Честност: Изграждаме доверие помежду си, чрез искрено и открито общуване.
  • Уважение: Проявяваме внимателно и почтително отношение към себе си и другите.
  • Грижа: Отнасяме се с внимание и състрадание към всеки човек. Разбираме и приемаме неговите нужди, чувства или гледна точка и го подкрепяме в справянето с различните предизвикателства.
  • Сътрудничество: Учим се един от друг и си помагаме, за да може всеки да разкрие пълния си потенциал.
  • Отговорност: Даваме най-доброто от себе си, за да могат другите да разчитат на нас. Действаме като отговорни граждани и полагаме грижи за себе си, хората и природата.