Прием

EasyDNNBlockBuilder

Прием

За учебната 2024 – 2025 година Училище Дени Дидрò стартира прием на ученици за подготвителен (6 годишни) и първи клас. За нас е удоволствие да отговорим на всички въпроси, които Ви вълнуват относно приема и цялата училищна организация. Ще очакваме Вашите запитвания на посочените за контакт телефон и имейл.

Условия за прием

В Училище Дени Дидрò могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната националност, религия, етническа принадлежност, пол или умения. В нашето училище децата не се явяват на тестове за училищна готовност или наблюдение от психолог. Срещата с родителите е достатъчна, за да преценим нагласите и дали споделяме общи разбирания за възпитанието и обучението на детето, така че да бъдем максимално полезни за неговото пълноценно развитие в училище. Родителите, които кандидатстват за Училище Дени Дидрò, споделят училищната култура и ценностна система. Осъзнават своята основна роля и отговорност за грижата и възпитанието на детето. Отделят голяма част от времето си за семейството. Възпитават детето в неконсуматорско отношение, трудолюбие, толерантност, уважение и грижа за хората и природата. Търсят приятелска и творческа среда, в която децата да разгърнат своите заложби и да израснат с увереност, че са ценени и че техните мисли, чувства и действия са от значение. Осъзнават, че училището е общност, в която се изграждат трайни взаимоотношения на приятелство и партньорство. Включват се активно в живота и развитието на детето, като си сътрудничат с учителите чрез постоянна обратна връзка.

Прием

Семействата, които се интересуват от Училище Дени Дидрò, е необходимо да попълнят и изпратят онлайн формуляр. След изпращане на заявлението, родителите получават покана за среща с директора на училището.

Такси

Училищната такса включва целодневно обучение за 10 месеца, с включени учебници и пособия. Училище Дени Дидрò осигурява собствен транспорт и разнообразно хранене, което се приготвя на място в училищната кухня. Таксите за храна и транспорт се заплащат отделно от такса обучение.

Деца, учащи в подготвителен или друг учебен клас, получават по право място за по-горен клас за следваща учебна година, като е необходимо родителите да потвърдят желанието си за продължение на договора в срок, предварително подаден от Училището.