Метод на обучение

EasyDNNBlockBuilder

Метод на обучение

Училище Дени Дидрò организира целодневно обучение за деца от подготвителен до дванадесети клас. През учебната 2021 - 2022 година в училището се обучават ученици в подготвителен (5 и 6 годишни) и първи клас, разпределени в паралелки до 15 деца в клас.

Денят започва в 9:00 часа и приключва в 16:30 часа. Това включва всички дейности – учебни часове, спортни и културни занимания, свободно време за игри и хранене. За децата в подготвителен и първи клас се грижат по двама учители – един главен и един помощник-учител, които водят часове по български език, математика и науки. Те работят в екип, разпределят вниманието си между децата и подпомагат тяхното индивидуално обучение и групова работа. Предметите по чужд език, философия с деца, изкуства и спорт се водят от учители, специалисти в съответната област.

Часовете се провеждат на блокове – общо четири блока на ден. Този начин на работа предоставя възможност за активно учене в една творческа и непринудена атмосфера. Децата имат достатъчно време да изследват необходимата информация по дадена тема, да се потопят в изживяването с всички сетива, да достигнат до собствени изводи и познания и да развият интерес за следващите занимания.

Обучението се осъществява в кабинети, лаборатории и работилници, които предизвикват любопитството и интереса на децата. Преподавателите правят ученето забавно, така че децата да са погълнати и щастливи от работата си. Децата се грижат за пространствата, в които учат, работят и играят. След приключване на дейностите винаги подреждат старателно и връщат по места материалите, които са използвали.

Спортът и свободните игри заемат много важна част от деня на учениците. Освен редовните часове по физическо възпитание, децата всекидневно участват в различни спортни занимания. Те учат и извън стаите. Учителите използват цялата учебна база за работа с учениците – в стаите, в кътовете за игра, в училищния двор. По своя преценка те могат да разширят ученето извън училище с вълнуващи посещения на паркове, галерии, музеи, фермерски стопанства и други места, които оставят в децата трайни впечатления и преживявания.

 

Как учим

Прилагаме методи, които провокират детското любопитство, насърчават у децата активно търсене, изследване и анализ, критично мислене, извеждане на изводи и вземане на решения.

Прилагаме индуктивен подход на обучение, чрез който учениците не получават отговорите наготово, а сами достигат до тях като истински учени. Учителят превръща средата в лаборатория, предизвиква любопитство, извлича знанията, които децата имат, и организира дейности, които карат учениците да мислят, да изследват, да наблюдават, да осъзнават това, което виждат, чуват и преживяват. По време на това проучване те правят своите анализи, предположения и заключения, които накрая учителят обобщава. Чрез индуктивния подход на обучение децата разбират, че светът е разбираем и всеки въпрос има своя отговор. Знанията и уменията им остават трайни, защото те лично са ги открили, опитали и могат да ги приложат отново.

Организираме ученето по теми, а не по предмети. Така учениците откриват и изследват взаимовръзките между отделните науки. Всеки учител със свои похвати допълва знанията и уменията на учениците в съответната област, така че тя да бъде разгледана от всички възможни аспекти. Така например, ако темата на седмицата е „космос”, то тя ще бъде включена във всички занимания – науки, математика, български, английски, изкуства и физическо възпитание. По този начин децата получават цялостно и приложимо познание за света, а не разпокъсано и неразбираемо. Използваме играта като най-естествен начин за децата да учат, особено в предучилищна възраст. Чрез нея те опознават света и се социализират. Учат се как да изразяват своите чувства и емоции и да общуват помежду си.