Училището

EasyDNNBlockBuilder

Училище Дени Дидрò

Създаването на Училище Дени Дидрò е инициатива, която изцяло отразява стремежа на ПроКредит за образование в дух на толерантност и любопитство, рационална мисъл и научен метод, солидарност и приветливост, честност и отговорност. Подкрепяме обучение в различна културна среда за развитие, като насърчаваме интегрирането на деца от различни общности и произход и правим възможен достъпа им до качествено образование.

Както подсказва неговото име, училището се ръководи от хуманистичните идеали на Просвещението. Велик философ и критик, Дени Дидрò отстоява идеите за прогресивното образование, което насочва учениците да изследват и развиват своите способности не само в академичен план, но и в музиката, изкуствата и спорта. Дени Дидрò е един от малкото просветители на 18 век, който защитава идеята за образование на мнозинството, а не само за привилегированите.