Екип

EasyDNNBlockBuilder

Екип

Учителите в Училище Дени Дидрò са уверени и имат опит в работата с деца. Тяхната задача е да вдъхновяват за нови знания, умения и нагласи за учене. Те познават много добре материята и използват различни методи за обучение, съобразени с индивидуалните потребности на всяко дете. Учителите общуват открито с децата и ги подкрепят в израстването им като социално отговорни и пълноценни личности.